kategorie

Autorzy

Tagi

18 października 2019

Analiza potrzeb i wymagań w nowym PZP – zbędny formalizm, czy nowy, przydatny instrument?

Dnia 11 września 2019 r Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych[1] (dalej: „Nowe PZP”) Dnia 26 września 2019 r ustawę tę przyjął bez poprawek Senat Obecnie Nowe PZP zostało przekazane prezydentowi do podpisu Planowany termin

więcej

19 kwietnia 2019

Skan dopuszczalną postacią elektronicznej oferty

W dniu 12 kwietnia 2019 r Urząd Zamówień Publicznych (UZP) wydał i opublikował na swej stronie internetowej długo wyczekiwane stanowisko w sprawie możliwości potraktowania zeskanowanego dokumentu oferty jako jej prawidłowej postaci elektronicznej Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych było wynikiem zróżnicowania

więcej

1 marca 2019

Kontrowersje dotyczące ważności oferty zeskanowanej do pliku i podpisanej podpisem elektronicznym – stanowisko w sprawie

W wyroku z dnia 4 stycznia 2019 r w sprawie o sygnaturze KIO 2611/18 Krajowa Izba Odwoławcza (dalej jako „KIO” lub Izba”) uznała, że opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym skan wydrukowanego (papierowego) formularza oferty nie stanowi oryginału oferty,

więcej

10 sierpnia 2018

Aukcja elektroniczna zakończona „remisem” czyli skutki zakończenia aukcji elektronicznej przy takim samym wyniku punktowym dwóch lub więcej ofert w rozumieniu Prawa zamówień publicznych

W artykule przedstawiona zostanie zagadnienie zakończonej „remisem” aukcji elektronicznej, czyli nietypowej sytuacji, w której dwa podmioty zaoferowały taką samą cenę i uzyskały taką samą liczbę punktów W ocenie autora kontrowersje budzi to, czy w takich okolicznościach zamawiający może kontynuować

więcej

5 stycznia 2018

JEDZ w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej

W dniu 22 czerwca 2016 r uchwalono nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako „ustawa PZP”) implementującą do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE Do ustawy wprowadzono między innymi instytucję Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie

więcej

31 maja 2017

Uwagi do projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

W toku konsultacji publicznych uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw[1] przesłało kilkadziesiąt podmiotów Zgłoszone uwagi pokazują, jak szerokie jest spektrum oddziaływania partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej jako „PPP”)

więcej

kategorie

Autorzy

Tagi