kategorie

Autorzy

Tagi

22 stycznia 2018

Korzystne dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych zmiany dotyczące planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń

W dniu 28 grudnia 2017 r weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń zakładająca istotne zmniejszenie obciążeń takich przedsiębiorców min poprzez dodanie kryterium ograniczającego liczbę przedsiębiorców telekomunikacyjnych podlegających obowiązkowi sporządzania planów

więcej

28 sierpnia 2017

Nowości w prawie telekomunikacyjnym – regulacja usług SMS premium

Jedną ze zmian proponowanych w projekcie nowelizacji prawa telekomunikacyjnego jest wzmocnienie regulacji świadczenia tzw usług premium rate, czyli usług dodatkowych o podwyższonej opłacie realizowanych z wykorzystaniem połączenia telekomunikacyjnego Jej celem jest zwiększenie ochrony abonentów przed nieuczciwymi przedsiębiorcami

więcej

28 sierpnia 2017

Projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Dnia 7 sierpnia 2017 r zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) przedstawionego przez Ministerstwo Cyfryzacji Nowa ustawa określi zasady darmowego dostępu do Internetu w polskich szkołach, który ma min służyć zwiększaniu kompetencji

więcej

29 maja 2017

Coraz bliżej wyłączenia sieci niepublicznych spod rygorystycznych obowiązków na rzecz obronności

W oparciu o przeprowadzone w 2013 roku konsultacje Ministerstwo Cyfryzacji opracowało i przedstawiło projekt rozporządzenia regulującego wymagania i sposoby zapewnienia warunków dostępu oraz utrwalania przekazów telekomunikacyjnych Projekt ustanawia rygorystyczne obowiązki względem dużych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i łagodniejsze wobec

więcej

29 maja 2017

Koniec „podwójnej rejestracji” utrudniającej przenoszenie numerów prepaid

Dnia 24 kwietnia 2017 r pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia, regulującego zasady przenoszenia numerów[1], która zakończy zjawisko tzw podwójnej rejestracji – jedną z konsekwencji niespójności przepisów powstałej po wprowadzeniu w lipcu 2016 r obowiązku podania danych

więcej

22 marca 2017

Opłata za połączenie z infolinią nie może być zawyżona

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że na gruncie prawa unijnego opłata za połączenie z infolinią posprzedażową udostępnianą przez przedsiębiorcę konsumentom nie może przekraczać standardowej opłaty za połączenie telefoniczne TSUE przesądził również, że w przypadku kiedy stosowana przez

więcej

21 lutego 2017

Usługi typu premium rate – czas na zmiany?

Pomimo iż problem usług premium rate, czyli SMSów lub połączeń o podwyższonej opłacie, nie jest nowy, to nieustannie budzi kontrowersje Na początku lutego Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska zapowiedziała regulację w tym zakresie Warto jednak wiedzieć, że przepisy

więcej

16 lutego 2017

Masowe przechowywanie danych przez operatorów niezgodne z prawem UE

TSUE w wyroku z dnia 21 grudnia 2016 r przesądził, że nałożenie na operatorów telekomunikacyjnych obowiązku masowej i niekontrolowanej retencji danych przez państwa członkowskie jest niezgodne z prawem UE Jednocześnie w wyroku Trybunał wyznaczył kryteria, zgodnie

więcej

16 lutego 2017

Porozumienie w sprawie wysokości cen hurtowych w roamingu

1 lutego 2017 r Komisja Europejska ogłosiła zakończenie z sukcesem kolejnego etapu negocjacji Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady dotyczących zniesienia opłat roamingowych W porozumieniu ustalony został ostatni potrzebny do zniesienia dodatkowych opłat za roaming element – wysokość

więcej

17 listopada 2016

Europejski kodeks łączności elektronicznej – czy będzie zachętą do inwestycji w łączność?

Hasło „europejski kodeks łączności elektronicznej” zaczęło pojawiać się ostatnio w kontekście planów rozwoju i wspierania łączności w Unii Europejskiej, które we wrześniu zakomunikowała Komisja Europejska Dla osiągnięcia nowych celów w zakresie poprawy łączności za nieodzowne uznano min

więcej

31 października 2016

Uchylenie decyzji Prezesa UKE na gruncie prawa polskiego ma moc wsteczną – komentarz do wyroku TSUE w sprawie C-231/15

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał w dniu 13 października 2016 r wyczekiwane przez branżę telekomunikacyjną orzeczenie w sprawie C–231/15 z zapytania polskiego Sądu Najwyższego, dotyczące skutków uchylenia prawomocnym wyrokiem decyzji Prezesa UKE W przedmiotowym wyroku TSUE stwierdził, że

więcej

30 września 2016

Dopuszczalność obowiązku retencji danych telekomunikacyjnych – opinia Rzecznika Generalnego TS UE w przedmiocie retencji danych telekomunikacyjnych (sygn. C-203/15 oraz C-698/15)

Uznanie dyrektywy retencyjnej za nieważną przez TSUE w kwietniu 2014 r spowodowało powstanie wątpliwości dot ustaw, które implementowały ją do porządków prawnych państw członkowskich Nieważność dyrektywy nie oznacza bowiem automatycznie utraty mocy obowiązującej tych aktów prawnych Nie

więcej

kategorie

Autorzy

Tagi