kategorie

Autorzy

Tagi

22 stycznia 2018

Żądanie udzielenia informacji Prezesowi UOKiK – jak uniknąć kar i chronić tajemnice przedsiębiorstwa

Nieudzielenie przez przedsiębiorcę informacji w odpowiedzi na żądanie Prezesa UOKiK może pociągnąć za sobą potencjalnie dotkliwe finansowo skutki nie tylko dla uczestników antykonkurencyjnej praktyki czy postępowania w sprawie koncentracji, ale także dla całkowicie niezaangażowanych podmiotów Na własnej skórze przekonał

więcej

3 sierpnia 2017

Jak unijne firmy chronią innowacje?

Modele ochrony innowacji w przedsiębiorstwach według raportu unijnego urzędu własności intelektualnej (EUIPO) i wnioski z niego dla polskiego rynku

****

Ochrona innowacyjnych rozwiązań w dużym uproszczeniu sprowadza się do odpowiedniego wyważenia ochrony płynącej z przepisów

więcej

8 marca 2017

Sygnaliści (whistleblowers) w świetle dyrektywy o ochronie tajemnic przedsiębiorstwa. Wyzwania i szanse stojące przed polskimi przedsiębiorcami

Dnia 5 lipca 2016 r weszła w życie unijna Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem,

więcej

27 stycznia 2017

Czy Dyrektywa w sprawie ochrony know – how zmusi do lepszej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych?

Uchwalenie unijnej dyrektywy nr  2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) zapowiada bardzo istotne dla przedsiębiorców zmiany odnośnie zasad i zakresu ochrony know – how Niemniej istotne zmiany Dyrektywa niesie dla sądownictwa

więcej

kategorie

Autorzy

Tagi