kategorie

Autorzy

Tagi

6 maja 2019

Ustawa sektorowa zapewniająca stosowanie RODO a zmiany w Prawie bankowym

W dniu 4 maja 2019 r weszła w życie długo oczekiwana ustawa zmieniająca szereg innych ustaw której celem jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do uwarunkowań wynikających z wejścia do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Najwięcej kontrowersji na etapie

więcej

2 listopada 2017

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych: wdrożenie RODO – znaczenie dla branż internetowej i reklamowej

W połowie września bieżącego roku Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało nowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych oraz projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, które mają na celu ustanowienie odpowiednich regulacji wdrażających rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i

więcej

27 kwietnia 2017

Ocena skutków dla ochrony danych – projekt wytycznych Grupy Roboczej art. 29

4 kwietnia 2017 r Grupa Robocza przyjęła projekt wytycznych w zakresie oceny skutków dla ochrony danych osobowych (WP 248), która zostaje wprowadzona w art 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

więcej

27 kwietnia 2017

Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych – wdrożenie RODO

Dnia 28 marca 2017 r Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na stronie internetowej projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych Nowe przepisy mają zapewnić skuteczne stosowanie RODO w polskim porządku prawnym Projekt przewiduje min nową nazwę organu nadzorczego: Prezes

więcej

26 kwietnia 2017

Branżowe kodeksy postępowania w zakresie ochrony danych

Zawarte 16 grudnia 2016 r i 7 marca 2017 r porozumienia GIODO z organizacjami działającymi w branży teleinformatycznej i internetowej: z PIIT oraz z IAB Polska, w celu stworzenia branżowych kodeksów postępowania, mają zapewnić upowszechnienie i jednolite

więcej

22 marca 2017

Czy istnieje prawo do bycia zapomnianym w odniesieniu do danych osobowych figurujących w publicznym rejestrze spółek?

TSUE w wyroku z 9 marca 2017 r uznał, że nie istnieje prawo do bycia zapomnianym w odniesieniu do danych osobowych zawartych w publicznych rejestrach spółek Niemniej jednak, po upływie wystarczająco długiego czasu od rozwiązania danej spółki,

więcej

24 stycznia 2017

Obowiązkowe wyznaczenie inspektora ochrony danych oraz jego zadania – wytyczne Grupy Roboczej Art. 29

Grupa Robocza Art 29 przygotowała wytyczne dotyczące obowiązkowego wyznaczania inspektora ochrony danych (IOD), a także jego statusu i zadań Wytyczne mają na celu ułatwienie administratorom oraz podmiotom przetwarzającym określenie, czy po rozpoczęciu stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie

więcej

24 stycznia 2017

Jak ustalić wiodący organ nadzorczy – wytyczne Grupy Roboczej Art. 29

W celu ustanowienia spójnego i zorganizowanego sposobu sprawowania nadzoru nad transgranicznym przetwarzaniem danych, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (dalej “RODO”) jeden organ nadzorczy zostaje uznany za “wiodący organ nadzorczy” Grupa Robocza art 29 w

więcej

24 stycznia 2017

Prawo do przenoszenia danych w wytycznych Grupy Roboczej Art. 29

Art 20 RODO ustanawia prawo do przenoszenia danych (przysługujące podmiotom danych uprawnienie do otrzymywania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi) W

więcej

kategorie

Autorzy

Tagi