kategorie

Autorzy

Tagi

23 lipca 2019

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych w świetle nowego poradnika UODO

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: „UODO”) kilka tygodni temu opublikowany został poradnik zatytułowany Obowiązki administratorów związane z naruszeniami ochrony danych osobowych[1]  (dalej: „Poradnik UODO”) Z uwagi na ogólny charakter przepisów RODO więcej

20 listopada 2018

Możliwości wyłączenia wtórnego obowiązku informacyjnego w świetle przepisów RODO

Jedną z naczelnych zasad ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)[1] jest tzw zasada przejrzystości[2], o której mowa w art 5 ust 1 lit a) RODO Zgodnie z tym przepisem dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie

więcej

30 czerwca 2017

Prawo do bycia zapomnianym kolejny raz przed TSUE

Francuska Rada Stanu (Conseil d’Etat) zwróciła się do TSUE o wyjaśnienie kolejnych wątpliwości związanych ze stosowaniem prawa do żądania usunięcia z wyszukiwarki internetowej danych osobowych wnioskującego, czyli tzw prawa do bycia zapomnianym Trybunał będzie musiał rozważyć min

więcej

27 kwietnia 2017

Ocena skutków dla ochrony danych – projekt wytycznych Grupy Roboczej art. 29

4 kwietnia 2017 r Grupa Robocza przyjęła projekt wytycznych w zakresie oceny skutków dla ochrony danych osobowych (WP 248), która zostaje wprowadzona w art 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

więcej

26 kwietnia 2017

Branżowe kodeksy postępowania w zakresie ochrony danych

Zawarte 16 grudnia 2016 r i 7 marca 2017 r porozumienia GIODO z organizacjami działającymi w branży teleinformatycznej i internetowej: z PIIT oraz z IAB Polska, w celu stworzenia branżowych kodeksów postępowania, mają zapewnić upowszechnienie i jednolite

więcej

22 marca 2017

Czy istnieje prawo do bycia zapomnianym w odniesieniu do danych osobowych figurujących w publicznym rejestrze spółek?

TSUE w wyroku z 9 marca 2017 r uznał, że nie istnieje prawo do bycia zapomnianym w odniesieniu do danych osobowych zawartych w publicznych rejestrach spółek Niemniej jednak, po upływie wystarczająco długiego czasu od rozwiązania danej spółki,

więcej

16 lutego 2017

Masowe przechowywanie danych przez operatorów niezgodne z prawem UE

TSUE w wyroku z dnia 21 grudnia 2016 r przesądził, że nałożenie na operatorów telekomunikacyjnych obowiązku masowej i niekontrolowanej retencji danych przez państwa członkowskie jest niezgodne z prawem UE Jednocześnie w wyroku Trybunał wyznaczył kryteria, zgodnie

więcej

24 stycznia 2017

Obowiązkowe wyznaczenie inspektora ochrony danych oraz jego zadania – wytyczne Grupy Roboczej Art. 29

Grupa Robocza Art 29 przygotowała wytyczne dotyczące obowiązkowego wyznaczania inspektora ochrony danych (IOD), a także jego statusu i zadań Wytyczne mają na celu ułatwienie administratorom oraz podmiotom przetwarzającym określenie, czy po rozpoczęciu stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie

więcej

24 stycznia 2017

Jak ustalić wiodący organ nadzorczy – wytyczne Grupy Roboczej Art. 29

W celu ustanowienia spójnego i zorganizowanego sposobu sprawowania nadzoru nad transgranicznym przetwarzaniem danych, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (dalej “RODO”) jeden organ nadzorczy zostaje uznany za “wiodący organ nadzorczy” Grupa Robocza art 29 w

więcej

24 stycznia 2017

Prawo do przenoszenia danych w wytycznych Grupy Roboczej Art. 29

Art 20 RODO ustanawia prawo do przenoszenia danych (przysługujące podmiotom danych uprawnienie do otrzymywania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi) W

więcej

22 grudnia 2016

Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące wdrożenia RODO

Podczas grudniowego spotkania kontynuowano prace związane z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w rezultacie których Grupa Robocza Art 29 przyjęła następujące dokumenty zgodnie z przyjętym w lutym 2016 r planem działania:

Wytycznenajczęściej zadawane pytania dotyczące prawa do

więcej

22 listopada 2016

Czy dynamiczny adres IP to dane osobowe?

Trybunał Sprawiedliwości UE dnia 19 października 2016 r wydał wyrok, w którym uznał, że dynamiczny adres IP rejestrowany przez dostawcę danej usługi online w związku z przeglądaniem strony internetowej udostępnionej publicznie stanowi dane osobowe w rozumieniu przepisów

więcej

4 października 2016

Luka w platformie internetowej ZUS – bezpieczeństwo danych osobowych

W połowie września serwisy internetowe poinformowały o poważnej luce w Platformie Usług Elektronicznych ZUS Błąd w systemie ZUS pozwalał na założenie konta na internetowej platformie ZUS-u dowolnej osobie, jeśli tylko znane było jej imię, nazwisko i PESEL

więcej

22 września 2016

Tarcza Prywatności – co nowego w zasadach transferu danych do USA?

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 12 lipca 2016 r wprowadza Tarczę Prywatności – program oparty na samocertyfikacji umożliwiający transfer danych osobowych z UE do USA Program ten zastąpił unieważnioną Bezpieczną Przystań Od dnia 1 sierpnia 2016 r

więcej

kategorie

Autorzy

Tagi