kategorie

Autorzy

Tagi

12 grudnia 2019

ISAC, czyli partnerstwo dla cyberbezpieczeństwa

Centra wymiany i analizy informacji (ISAC, od ang information sharing and analysis centre) to jednostki tworzone w celu wymiany informacji i doświadczeń dotyczących cyberbezpieczeństwa ISAC opierają się z reguły na partnerstwie między podmiotami prywatnymi i publicznymi, przyczyniając się do

więcej

8 października 2019

Inauguracja Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa – relacja z wydarzenia

Dnia 30 września 2019 roku w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie uczestniczyliśmy w inauguracji Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month – ECSM) Tematem przewodnim spotkania była edukacja w świecie nowoczesnych technologii, kompetencje cyfrowe oraz kompetencje przyszłości, a udział

więcej

16 września 2019

Konferencja uzgodnieniowa MC w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa

Przedstawiciele Kancelarii uczestniczyli w dniu 6 września 2019 r w zorganizowanej w Ministerstwie Cyfryzacji konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024 Celem konferencji było omówienie uwag do dokumentu zgłoszonych w

więcej

13 sierpnia 2019

Projekt rządowej Strategii Cyberbezpieczeństwa na kolejnych pięć lat

Dnia 2 sierpnia 2019 r Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019-2024 Dokument ten stanowi kontynuację i poszerzenie działań podejmowanych przez administrację rządową w zakresie cyberbezpieczeństwa, których głównym celem jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w

więcej

12 czerwca 2019

Cybersecurity Act opublikowany

W dniu 7 czerwca 2019 r Komisja Europejska opublikowała akt o cyberbezpieczeństwie (ang Cybersecurity Act), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia

więcej

5 czerwca 2019

Krajobraz cyberbezpieczeństwa – raport CERT Polska

W dniu 27 maja 2019 roku ukazał się raport pt Krajobraz bezpieczeństwa polskiego internetu, przygotowany przez CERT Polska Publikacja ma charakter przekrojowego sprawozdania z działalności CERT Polska w roku 2018 – opisano w niej obsłużone incydenty, przedstawiając komentarz ekspercki

więcej

30 kwietnia 2019

Ministerstwo Cyfryzacji odpowiada na wątpliwości przedsiębiorców – spotkanie w sprawie cyberbezpieczeństwa

W piątek, 26 kwietnia 2019 r Ministerstwo Cyfryzacji gościło przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa na spotkaniu poświęconym zgłoszonym uwagom Dotyczyły one zarówno ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, jak i wydanego na jej podstawie rozporządzenia w sprawie warunków organizacyjnych

więcej

29 maja 2017

Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa RP przyjęte przez rząd

W dniu 9 maja 2017 r rząd przyjął Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako „Krajowe Ramy”)[1], prezentujące główne cele strategii RP w zakresie cyberbezpieczeństwa na lata 2017–2022 Dokument ten określa ramowe działania, które

więcej

kategorie

Autorzy

Tagi