kategorie

Autorzy

Tagi

29 stycznia 2019

Stwierdzenie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego przed EUIPO

Zgodnie z przepisem art 7 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej[i] (dalej jako „Rozporządzenie”) nie są rejestrowane znaki, które pozbawione

więcej

19 października 2018

Nowelizacja Prawa własności przemysłowej – kto odpowie za naruszenie?

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii jest autorem zmiany ustawy – Prawo własności przemysłowej (dalej jako „Ustawa”, „pwp”)[1], która powinna wejść w życie w styczniu 2019 r, związanej z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i

więcej

19 października 2018

Planowana nowelizacja przepisów Prawa własności przemysłowej dotycząca roszczenia informacyjnego – łatwiej czy trudniej o informacje od naruszyciela?

Ministerstwo Rozwoju i Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy – Prawo własności przemysłowej (dalej jako „Ustawa”)[1] w związku min z koniecznością wyeliminowania wskazanych przez środowiska związane z własnością przemysłową błędów w zakresie implementacji Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i

więcej

19 października 2018

Interpretacja przesłanek ochrony oznaczenia geograficznego – komentarz do wyroku w sprawie niemieckiej whisky „Glen Buchenbach”

Interpretacja przesłanek ochrony oznaczenia geograficznego – komentarz do wyroku w sprawie niemieckiej whisky „Glen Buchenbach”[1]

W celu stwierdzenia, czy używanie dla niemieckiej whisky słowa „glen” – angielskiego wyrazu o celtyckim rodowodzie oznaczającego dolinę, stanowi naruszenie oznaczenia geograficznego „szkocka

więcej

18 października 2018

Zasady są po to, by je łamać, trzeba je tylko znać. Według wynalazców z Facebook, Inc. wymaga to również odpowiedniego charakteru

Zasady są po to, by je łamać Trzeba je tylko znać Według wynalazców z Facebook, Inc wymaga to również odpowiedniego charakteru Nowe zgłoszenie patentowe Facebook, Inc przewiduje łamanie zasad polityki regulującej prezentację treści sponsorowanych w content feedach w oparciu

więcej

12 października 2018

Kształt produktu jako znak towarowy – Kit Kat wciąż bez rejestracji

Sprawa rejestracji batonika Kit Kat jako znaku towarowego trwa od 2002 roku, kiedy to firma Nestlé zgłosiła do ochrony jako znak towarowy następujące oznaczenie:

kk

Oznaczenie ukazujące batonik Kit Kat zgłoszono bez żadnych

więcej

28 czerwca 2018

Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie prawa do znaku towarowego coraz bliżej?

W dniu 23 maja 2018 r opublikowano projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r – Prawo własności przemysłowej W świetle tego dokumentu prawo własności przemysłowej czeka szereg zmian, w szczególności w sferze prawa znaków towarowych Poniższy

więcej

27 czerwca 2018

Wzór przemysłowy nie chroni cech wynikających wyłącznie z funkcji technicznych

Zgodnie z przepisem art 8 ust 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r w sprawie wzorów wspólnotowych (dalej jako „Rozporządzenie”)[1] wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej

****

Tło

więcej

27 czerwca 2018

Brytyjski dostawca usług internetowych będzie płacił za środki zabezpieczające przed naruszeniem znaków towarowych w Internecie

Brytyjscy dostawcy usług internetowych będą ponosić koszty implementacji środków zabezpieczających w przypadkach naruszeń praw ze znaków towarowych w Internecie – postanowił w wydanym 13 czerwca 2018 r wyroku Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa

****

Ustawowe obowiązki dostawców usług internetowych (ISP) w związku

więcej

6 marca 2018

Z twarzy podobna zupełnie do nikogo

Z twarzy podobna zupełnie do nikogo[1], czyli jak EUIPO uznał, że unijny znak graficzny przedstawiający twarz holenderskiej modelki jest opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego

****

Wykreowanie tzw „twarzy marki” jest jednym ze skuteczniejszych sposobów kształtowania wizerunku marki na rynku

więcej

2 marca 2018

Wojny kawoszy – komentarz do decyzji urzędów własności intelektualnej w sprawie sprzeciwów amerykańskiej sieci Starbucks

W ostatnim czasie mogliśmy zaobserwować agresywne działania Starbucksa, który broni pozycji swojej marki na światowym rynku

W jednej ze spraw japońska spółka Morinaga Nyugyo Kabushiki Kaisha, znana szerzej jako Morinaga Milk, zgłosiła przed Urzędem Własności Intelektualnej Singapuru (IPOS) znak słowno-graficzny

więcej

2 marca 2018

Grumpy Cat ma w końcu powody do radości

Grumpy Cat ma w końcu powody do radości – jego właścicielka właśnie uzyskała wyrok przyznający jej 700 tysięcy dolarów odszkodowania za bezprawne wykorzystanie wizerunku jej wiecznie niezadowolonego kota

****

Właścicielka słynnego z niekończącej się serii memów kota i założycielka Grumpy Cat

więcej

25 stycznia 2018

Wyrok Sądu UE z dnia 22 września 2017 r. w sprawie T-586/15, Nara Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi przeciwko EUIPO („Nara Maxx”)

W sierpniu 2012 r spółka prawa tureckiego Nara Tekstil zgłosiła przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (w skrócie OHIM; obecnie Urząd Unii Europejskiej ds Własności Intelektualnej, w skrócie EUIPO) znak towarowy słowno-graficzny „Nara Maxx” Zgłoszenie obejmowało towary w klasach 18

więcej

25 stycznia 2018

Zakaz wykorzystywania wizerunku rzeźby „Dawid” autorstwa Michała Anioła w celach komercyjnych

Wyrok sądu pierwszej instancji we Florencji w sprawie przeciwko organizatorowi wycieczek dla turystów

****

Sąd pierwszej instancji we Florencji wydał 23 listopada 2017 r wyrok, w którym zabronił włoskiemu organizatorowi wycieczek turystycznych posługiwania się wizerunkiem rzeźby Michała Anioła „Dawid”

Jakkolwiek takie rozstrzygnięcie

więcej

18 grudnia 2017

Nie każde oznaczenie nadaje się do ochrony na podstawie wyłącznego prawa na znak towarowy

Nie każde oznaczenie nadaje się do ochrony na podstawie wyłącznego prawa na znak towarowy Niedawno przekonał się o tym Gene Simmons, wokalista zespołu KISS, który zawnioskował w amerykańskim urzędzie patentowym o udzielenie prawa wyłącznego na gest diabelskich

więcej

18 grudnia 2017

Wyrok Sądu UE z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie T-432/16, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik przeciwko EUIPO – „медведь”

Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik to niemiecki producent żywności, w tym mięsa i wyrobów z mięsa W roku 2015 zgłosił przed Urzędem Unii Europejskiej ds Własności Intelektualnej (EUIPO) pisane cyrylicą oznaczenie „медведь” (polski odpowiednik tego słowa to „niedźwiedź”)

więcej

20 listopada 2017

Wyrok Sądu UE z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wygaśnięcia znaku SAVANT (T-110/16) – używanie znaku w postaci niezmieniającej charakteru odróżniającego wraz z sub-brandami i jako nazwy firmy

Znak towarowy, który nie był używany w sposób rzeczywisty w okresie pięciu lat od dnia rejestracji, może podlegać sankcji wygaśnięcia Znak towarowy nie musi być przy tym używany w postaci identycznej z zarejestrowaną W świetle art 18

więcej

20 listopada 2017

Czy można cytować cudzy wzór przemysłowy?

Pytanie o to, czy można wykorzystywać cudzy wzór przemysłowy, ma bardzo praktyczny wymiar Staje się ono szczególnie aktualne, gdy przedsiębiorca oferuje akcesoria, części zamienne lub kompatybilne z produktami innego przedsiębiorcy i musi w jakiś sposób poinformować konsumentów

więcej

5 października 2017

Wyrok Sądu UE w sprawie znaku „NN” (T-333/15) – dowody rzeczywistego używania znaku słownego

Ochrona przyznana słownym znakom towarowym obejmuje zawarte w nich elementy słowne, nie zaś możliwe sposoby ich przedstawienia Znaki słowne podlegają zatem ochronie niezależnie od tego, w jakiej formie graficznej, kolorze czy czcionce są używane na rynku

więcej

5 września 2017

Długoletnie współistnienie znaków towarowych nie wyklucza naruszenia

Współistnienie znaków towarowych dwóch różnych podmiotów w obrocie bywa alternatywą dla sporu z tytułu naruszenia praw do znaku Jeśli podobne do siebie znaki (służące przeważnie do oznaczania podobnych lub identycznych produktów) mogą funkcjonować na rynku bez wprowadzania

więcej

10 sierpnia 2017

Wkrótce kulminacja zainicjowanej w 2009 roku reformy systemu unijnych znaków towarowych

Od dnia 1 października 2017 r będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej jako „EUTMR”)[1], uchylającego rozporządzenie Rady

więcej

9 czerwca 2017

Równoległe powództwa na podstawie unijnego oraz krajowego znaku towarowego – opinia rzecznika generalnego w sprawie Merck, C-231/16

Artykuł 109 ust 1 lit a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej: „Rozporządzenie nr 207/2009”)[1] reguluje sposób postępowania sądów w sytuacji równoległego wytoczenia

więcej

6 marca 2017

Stanowisko orzecznictwa w kwestii oznaczenia „GRZANIEC” dla napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy działający na rynku alkoholowym często zastanawiają się, czy mogą zgodnie z prawem używać oznaczenia „grzaniec” dla swych napojów alkoholowych przeznaczonych  do spożycia „na ciepło” Na  polskim rynku od lat występują różne napoje alkoholowe z nazwami zawierającymi

więcej

1 lutego 2017

Odpowiedzialność za wynik procesu, czyli każdy płaci za siebie – koszty sądowe w sprawach z zakresu własności intelektualnej a wyrok TSUE w sprawie C‑57/15

W ostatnich latach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydowanie zwiększył swoją aktywność w sprawach z zakresu własności intelektualnej, wydając, na skutek pytań prejudycjalnych sądów krajowych, dziesiątki orzeczeń interpretujących prawo unijne i mających ogromne znaczenie dla wykładni i stosowania

więcej

2 stycznia 2017

„Produkt polski” – nowe oznaczenie dla produktów rolno-spożywczych

Dnia 1 stycznia 2017 r weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych[1], która wprowadza możliwość oraz określa warunki oznaczania produktów rolno-spożywczych informacją „Produkt polski”

więcej

6 grudnia 2016

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kostki Rubika – co dalej z rejestracją znaków trójwymiarowych?

Podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego mają na celu zapobieganie temu, aby prawo znaków towarowych prowadziło do przyznania jednemu przedsiębiorstwu nieuzasadnionego monopolu na rozwiązania techniczne lub cechy użytkowe danego towaru Podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego interpretować należy tym

więcej

15 listopada 2016

Terytorialne ograniczenie jednolitego charakteru ochrony znaku unijnego

Treść Artykułu 1 ust 2 rozporządzenia Rady (WE) 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej1 stanowi o jednolitym charakterze znaku unijnego, którego ochrona wywołuje taki sam skutek na całym terytorium Unii W wyjątkowych sytuacjach istnieje jednak możliwość

więcej

kategorie

Autorzy

Tagi