kategorie

Autorzy

Tagi

23 lipca 2019

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych w świetle nowego poradnika UODO

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: „UODO”) kilka tygodni temu opublikowany został poradnik zatytułowany Obowiązki administratorów związane z naruszeniami ochrony danych osobowych[1]  (dalej: „Poradnik UODO”) Z uwagi na ogólny charakter przepisów RODO więcej

6 maja 2019

Ustawa sektorowa zapewniająca stosowanie RODO a zmiany w Prawie bankowym

W dniu 4 maja 2019 r weszła w życie długo oczekiwana ustawa zmieniająca szereg innych ustaw której celem jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do uwarunkowań wynikających z wejścia do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Najwięcej kontrowersji na etapie

więcej

20 listopada 2018

Możliwości wyłączenia wtórnego obowiązku informacyjnego w świetle przepisów RODO

Jedną z naczelnych zasad ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)[1] jest tzw zasada przejrzystości[2], o której mowa w art 5 ust 1 lit a) RODO Zgodnie z tym przepisem dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie

więcej

19 kwietnia 2018

Zmiany w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa – czego dotyczą i jakie będą ich przewidywane skutki?

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło nowy projekt zmian w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako „Projekt”), będących implementacją dyrektywy UE nr 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego knowhow i niejawnych informacji handlowych (dalej jako „Dyrektywa”)[1] Regulacja

więcej

2 listopada 2017

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych: wdrożenie RODO – znaczenie dla branż internetowej i reklamowej

W połowie września bieżącego roku Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało nowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych oraz projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, które mają na celu ustanowienie odpowiednich regulacji wdrażających rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i

więcej

12 września 2017

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa w dyrektywie 2016/943 – czy spowoduje zmiany ochrony know-how?

Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa jest fundamentalnym elementem całego systemu ochrony informacji poufnych Decyduje ona przede wszystkim o tym, które informacje i pod jakimi warunkami mogą być chronione Uchwalona niedawno dyrektywa UE 2016/943, dotycząca tajemnic przedsiębiorstwa, zawiera natomiast definicję

więcej

3 sierpnia 2017

Jak unijne firmy chronią innowacje?

Modele ochrony innowacji w przedsiębiorstwach według raportu unijnego urzędu własności intelektualnej (EUIPO) i wnioski z niego dla polskiego rynku

****

Ochrona innowacyjnych rozwiązań w dużym uproszczeniu sprowadza się do odpowiedniego wyważenia ochrony płynącej z przepisów

więcej

30 czerwca 2017

Prawo do bycia zapomnianym kolejny raz przed TSUE

Francuska Rada Stanu (Conseil d’Etat) zwróciła się do TSUE o wyjaśnienie kolejnych wątpliwości związanych ze stosowaniem prawa do żądania usunięcia z wyszukiwarki internetowej danych osobowych wnioskującego, czyli tzw prawa do bycia zapomnianym Trybunał będzie musiał rozważyć min

więcej

27 kwietnia 2017

Ocena skutków dla ochrony danych – projekt wytycznych Grupy Roboczej art. 29

4 kwietnia 2017 r Grupa Robocza przyjęła projekt wytycznych w zakresie oceny skutków dla ochrony danych osobowych (WP 248), która zostaje wprowadzona w art 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

więcej

27 kwietnia 2017

Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych – wdrożenie RODO

Dnia 28 marca 2017 r Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na stronie internetowej projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych Nowe przepisy mają zapewnić skuteczne stosowanie RODO w polskim porządku prawnym Projekt przewiduje min nową nazwę organu nadzorczego: Prezes

więcej

26 kwietnia 2017

Branżowe kodeksy postępowania w zakresie ochrony danych

Zawarte 16 grudnia 2016 r i 7 marca 2017 r porozumienia GIODO z organizacjami działającymi w branży teleinformatycznej i internetowej: z PIIT oraz z IAB Polska, w celu stworzenia branżowych kodeksów postępowania, mają zapewnić upowszechnienie i jednolite

więcej

22 marca 2017

Czy istnieje prawo do bycia zapomnianym w odniesieniu do danych osobowych figurujących w publicznym rejestrze spółek?

TSUE w wyroku z 9 marca 2017 r uznał, że nie istnieje prawo do bycia zapomnianym w odniesieniu do danych osobowych zawartych w publicznych rejestrach spółek Niemniej jednak, po upływie wystarczająco długiego czasu od rozwiązania danej spółki,

więcej

27 stycznia 2017

Czy Dyrektywa w sprawie ochrony know – how zmusi do lepszej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych?

Uchwalenie unijnej dyrektywy nr  2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) zapowiada bardzo istotne dla przedsiębiorców zmiany odnośnie zasad i zakresu ochrony know – how Niemniej istotne zmiany Dyrektywa niesie dla sądownictwa

więcej

24 stycznia 2017

Obowiązkowe wyznaczenie inspektora ochrony danych oraz jego zadania – wytyczne Grupy Roboczej Art. 29

Grupa Robocza Art 29 przygotowała wytyczne dotyczące obowiązkowego wyznaczania inspektora ochrony danych (IOD), a także jego statusu i zadań Wytyczne mają na celu ułatwienie administratorom oraz podmiotom przetwarzającym określenie, czy po rozpoczęciu stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie

więcej

24 stycznia 2017

Jak ustalić wiodący organ nadzorczy – wytyczne Grupy Roboczej Art. 29

W celu ustanowienia spójnego i zorganizowanego sposobu sprawowania nadzoru nad transgranicznym przetwarzaniem danych, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (dalej “RODO”) jeden organ nadzorczy zostaje uznany za “wiodący organ nadzorczy” Grupa Robocza art 29 w

więcej

24 stycznia 2017

Prawo do przenoszenia danych w wytycznych Grupy Roboczej Art. 29

Art 20 RODO ustanawia prawo do przenoszenia danych (przysługujące podmiotom danych uprawnienie do otrzymywania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi) W

więcej

22 grudnia 2016

Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące wdrożenia RODO

Podczas grudniowego spotkania kontynuowano prace związane z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w rezultacie których Grupa Robocza Art 29 przyjęła następujące dokumenty zgodnie z przyjętym w lutym 2016 r planem działania:

Wytycznenajczęściej zadawane pytania dotyczące prawa do

więcej

22 listopada 2016

Czy dynamiczny adres IP to dane osobowe?

Trybunał Sprawiedliwości UE dnia 19 października 2016 r wydał wyrok, w którym uznał, że dynamiczny adres IP rejestrowany przez dostawcę danej usługi online w związku z przeglądaniem strony internetowej udostępnionej publicznie stanowi dane osobowe w rozumieniu przepisów

więcej

4 października 2016

Luka w platformie internetowej ZUS – bezpieczeństwo danych osobowych

W połowie września serwisy internetowe poinformowały o poważnej luce w Platformie Usług Elektronicznych ZUS Błąd w systemie ZUS pozwalał na założenie konta na internetowej platformie ZUS-u dowolnej osobie, jeśli tylko znane było jej imię, nazwisko i PESEL

więcej

22 września 2016

Tarcza Prywatności – co nowego w zasadach transferu danych do USA?

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 12 lipca 2016 r wprowadza Tarczę Prywatności – program oparty na samocertyfikacji umożliwiający transfer danych osobowych z UE do USA Program ten zastąpił unieważnioną Bezpieczną Przystań Od dnia 1 sierpnia 2016 r

więcej

kategorie

Autorzy

Tagi