kategorie

Autorzy

Tagi

27 listopada 2019

Influencer marketing: reklama ukryta czy ostatnia nadzieja biznesu?

Gdy tradycyjne kanały komunikacji marketingowej tracą odbiorców, a konsumenci traktują reklamy jako przykrą konieczność, zachęcenie potencjalnego klienta do zakupu staje się coraz trudniejsze Problem ten można rozwiązać, korzystając z pomocy influencera – internetowego celebryty, który w ramach swojego profilu

więcej

13 listopada 2019

UOKiK nałożył rekordową karę na spółkę zaangażowaną przy Nord Stream 2

Prezes UOKiK ukarał spółkę Engie Energy rekordową karą 172 milionów złotych za nieudzielenie informacji żądanych w toku trwającego wciąż postępowania w sprawie zawiązania bez zgody organu joint venture przez Gazprom i pięciu przedsiębiorców zaangażowanych w budowę gazociągu Nord Stream

więcej

11 października 2019

Kara 8,3 miliona złotych za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej – czasy pobłażliwości Prezesa UOKiK właśnie dobiegły końca

Kara 8,3 miliona złotych za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej – czasy pobłażliwości Prezesa UOKiK właśnie dobiegły końca

Prezes UOKiK po raz pierwszy wydał w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej decyzję, w której nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną, i to od

więcej

26 czerwca 2019

Nowelizacja ustawy o przewadze kontraktowej: czy cena referencyjna wzmocni polskich rolników?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, powszechnie nazywanej ustawą o przewadze kontraktowej[1] Jeżeli zmiany zostaną uchwalone w proponowanym kształcie, nabywanie

więcej

11 lipca 2018

Cena regularna musi być zgodna z rzeczywistością, a nie wykreowana sztucznie – UOKiK po raz kolejny krytycznie o reklamach suplementów diety

Stosowanie rabatów, upustów czy promocji jest codzienną praktyką i towarzyszy niemal każdej sprzedaży, zwłaszcza detalicznej Co do zasady, wykorzystywanie tych zabiegów jest także dozwolone w przekazanie reklamowym Czy jednak dopuszczalne jest powoływanie się na regularną cenę, od

więcej

14 marca 2018

Pierwsza decyzja Prezesa UOKiK dotycząca nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej

Dnia 5 marca 2018 r Prezes UOKiK wydał pierwszą decyzję (decyzja nr RBG – 3/2018), dalej jako „Decyzja”) na mocy obowiązującej od lipca ubiegłego roku ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej (dalej jako „Ustawa” lub „ustawa o

więcej

22 stycznia 2018

Żądanie udzielenia informacji Prezesowi UOKiK – jak uniknąć kar i chronić tajemnice przedsiębiorstwa

Nieudzielenie przez przedsiębiorcę informacji w odpowiedzi na żądanie Prezesa UOKiK może pociągnąć za sobą potencjalnie dotkliwe finansowo skutki nie tylko dla uczestników antykonkurencyjnej praktyki czy postępowania w sprawie koncentracji, ale także dla całkowicie niezaangażowanych podmiotów Na własnej skórze przekonał

więcej

25 października 2017

Trudne życie dominanta na przykładzie sprawy i najnowszego wyroku w sprawie Intel

Rabaty lojalnościowe, choć niejednokrotnie atrakcyjne dla obu stron stosunku prawnego, mogą być negatywnie oceniane przez organy antymonopolowe, w szczególności gdy jedną ze stron jest dominant W opublikowanym niedawno wyroku w sprawie Intel TSUE opowiada się za koniecznością

więcej

28 sierpnia 2017

Jak w 15 sekund zrealizować wszystkie obowiązki informacyjne wobec konsumenta?

Na przestrzeni ostatnich kilku lat polski organ ochrony konkurencji i konsumentów wielokrotnie zajmował się kwestią właściwej realizacji obowiązków informacyjnych przez przedsiębiorców, a konkretnie problemem czytelności przekazywanych w reklamach informacji[1] Chodzi tu w stosowanie tzw drobnego

więcej

22 sierpnia 2017

Rekompensata publiczna za drobny druczek w reklamie

Ochrona konsumentów przed praktykami naruszającymi ich zbiorowe interesy stała się obecnie najważniejszym celem polityki konkurencji realizowanej przez polski organ ochrony konkurencji Opublikowana niedawno decyzja Prezesa UOKiK[1] w sprawie jednego z banków potwierdza tę tendencję We

więcej

2 sierpnia 2017

Zakaz sprzedaży luksusowych towarów na platformach internetowych zgodny z unijnym prawem konkurencji

Systemy dystrybucji selektywnej, które dotyczą dystrybucji artykułów luksusowych i prestiżowych oraz służą przede wszystkim zapewnieniu „luksusowego wizerunku” towarów, stanowią element konkurencji zgodny z art 101 ust 1 TFUE w zakresie, w jakim podmioty zajmujące się dalszą sprzedażą

więcej

29 maja 2017

Czy rynek e-commerce będzie przedmiotem postępowań organów antymonopolowych?

Dnia 10 maja 2017 r Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat badania sektora handlu elektronicznego, wskazujące na główne obawy dotyczące konkurencji na rynku e-commerce Dokument, mimo że nie ma charakteru wiążącego, jest dla przedsiębiorców działających na tym

więcej

28 marca 2017

Odszkodowanie za kartel, czy to może się udać?

Rada Ministrów w dniu 28 lutego 2017 r przyjęła projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Projekt wieńczy kilkuletni okres prac legislacyjnych, których celem jest ułatwienie podmiotom prywatnym dochodzenia rekompensaty za naruszenie

więcej

14 lutego 2017

UOKiK chce skuteczniej zwalczać kartele

Prezes UOKiK poinformował w połowie stycznia o wszczęciu dwóch postępowań antymonopolowych w sprawie podziału rynku sprzedaży pasz przemysłowych Trzech przedsiębiorców, będących konkurentami, miało zawrzeć tajne porozumienia, na mocy których powstrzymywali się od składania ofert klientom pozostałych uczestników

więcej

3 lutego 2017

Pomoc czy niedźwiedzia przysługa dla polskiej branży spożywczej?

Czyli jak ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi może uderzyć w polskich przedsiębiorców, których miała chronić

Polski rynek artykułów spożywczych systematycznie się rozwija Jego szacowana wartość w 2016 powinna

więcej

20 grudnia 2016

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców – ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

9 listopada 2016 r w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Ustawa wprowadza nowe obowiązki informacyjne dla przedsiębiorców, a także porządkuje system pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Większość przepisów ustawy wchodzi w życie 10

więcej

12 grudnia 2016

Reklama porównawcza, czyli jak „sprytnie i tanio” zapewnić dla siebie najlepszą pozycję na rynku…

Reklama porównawcza to nie zawsze porównanie bezpośrednie konkurencyjnych towarów lub usług w samej reklamie Warto pamiętać, że reklama umożliwiająca także pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta to normatywna definicja reklamy porównawczej zawartej w

więcej

kategorie

Autorzy

Tagi