kategorie

Autorzy

Tagi

28 sierpnia 2017

Projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Dnia 7 sierpnia 2017 r zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) przedstawionego przez Ministerstwo Cyfryzacji Nowa ustawa określi zasady darmowego dostępu do Internetu w polskich szkołach, który ma min służyć zwiększaniu kompetencji

więcej

31 maja 2017

Uwagi do projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

W toku konsultacji publicznych uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw[1] przesłało kilkadziesiąt podmiotów Zgłoszone uwagi pokazują, jak szerokie jest spektrum oddziaływania partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej jako „PPP”)

więcej

21 marca 2017

Czy zastępcze wykonanie w umowach IT może być realną szansą na ukończenie kontraktu?

W niedawnym wyroku z dnia 18 października 2016 r (sygn akt XXV 429/15), zapadłym w sprawie dotyczącej realizacji umowy IT, SO w Warszawie jednoznacznie potwierdził, że umowa może przewidywać wykonanie zastępcze w razie zwłoki wykonawcy oraz

więcej

16 lutego 2017

Masowe przechowywanie danych przez operatorów niezgodne z prawem UE

TSUE w wyroku z dnia 21 grudnia 2016 r przesądził, że nałożenie na operatorów telekomunikacyjnych obowiązku masowej i niekontrolowanej retencji danych przez państwa członkowskie jest niezgodne z prawem UE Jednocześnie w wyroku Trybunał wyznaczył kryteria, zgodnie

więcej

16 lutego 2017

Porozumienie w sprawie wysokości cen hurtowych w roamingu

1 lutego 2017 r Komisja Europejska ogłosiła zakończenie z sukcesem kolejnego etapu negocjacji Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady dotyczących zniesienia opłat roamingowych W porozumieniu ustalony został ostatni potrzebny do zniesienia dodatkowych opłat za roaming element – wysokość

więcej

kategorie

Autorzy

Tagi