kategorie

Autorzy

Tagi

18 czerwca 2018

Pisemne pełnomocnictwo do składania JEDZ w formie elektronicznej

Nowelizacja PZP

Z dniem 18 kwietnia 2018 r doszło do częściowego wejścia w życie znowelizowanego art 10a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (dalej jako „PZP”)[1] Począwszy od tego dnia, w postępowaniu o udzielenie

więcej

27 kwietnia 2017

Partnerstwo innowacyjne szansą dla niestandardowych zamówień

W dniu 28 lipca 2016 r weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa” lub „Pzp”), która wprowadziła do Ustawy nowy tryb udzielania zamówienia publicznego – partnerstwo innowacyjne

Partnerstwo innowacyjne jest rozwiązaniem dedykowanym zwłaszcza

więcej

kategorie

Autorzy

Tagi