kategorie

Autorzy

Tagi

17 grudnia 2019

WIIP: administracja publiczna przeniesie się do chmury – co wynika z uchwały o WIIP oraz jakie nadzieje i zagrożenia niesie za sobą „chmuryzacja” administracji publicznej

W dniu 11 września 2019 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (WIIP; pełną treść uchwały można pobrać stąd), określającą ramy działania rządu w obszarze informatyzacji administracji publicznej oraz korzystania przez nią z

więcej

15 października 2019

Czy można potwierdzić pełnomocnictwo do złożenia oferty?

Wykazanie umocowania do złożenia oferty często wymaga posłużenia się pełnomocnictwem Nierzadko takie pełnomocnictwo budzi wątpliwość zamawiającego, który wzywa wówczas do złożenia prawidłowego umocowania Wykonawcy miewają natomiast problem z okazaniem dokumentu podpisanego przed datą złożenia oferty

W wyroku z dnia 9

więcej

19 kwietnia 2019

Skan dopuszczalną postacią elektronicznej oferty

W dniu 12 kwietnia 2019 r Urząd Zamówień Publicznych (UZP) wydał i opublikował na swej stronie internetowej długo wyczekiwane stanowisko w sprawie możliwości potraktowania zeskanowanego dokumentu oferty jako jej prawidłowej postaci elektronicznej Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych było wynikiem zróżnicowania

więcej

18 czerwca 2018

Pisemne pełnomocnictwo do składania JEDZ w formie elektronicznej

Nowelizacja PZP

Z dniem 18 kwietnia 2018 r doszło do częściowego wejścia w życie znowelizowanego art 10a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (dalej jako „PZP”)[1] Począwszy od tego dnia, w postępowaniu o udzielenie

więcej

27 kwietnia 2017

Partnerstwo innowacyjne szansą dla niestandardowych zamówień

W dniu 28 lipca 2016 r weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa” lub „Pzp”), która wprowadziła do Ustawy nowy tryb udzielania zamówienia publicznego – partnerstwo innowacyjne

Partnerstwo innowacyjne jest rozwiązaniem dedykowanym zwłaszcza

więcej

kategorie

Autorzy

Tagi