kategorie

Autorzy

Tagi

30 czerwca 2017

Prawo do bycia zapomnianym kolejny raz przed TSUE

Francuska Rada Stanu (Conseil d’Etat) zwróciła się do TSUE o wyjaśnienie kolejnych wątpliwości związanych ze stosowaniem prawa do żądania usunięcia z wyszukiwarki internetowej danych osobowych wnioskującego, czyli tzw prawa do bycia zapomnianym Trybunał będzie musiał rozważyć min

więcej

22 marca 2017

Czy istnieje prawo do bycia zapomnianym w odniesieniu do danych osobowych figurujących w publicznym rejestrze spółek?

TSUE w wyroku z 9 marca 2017 r uznał, że nie istnieje prawo do bycia zapomnianym w odniesieniu do danych osobowych zawartych w publicznych rejestrach spółek Niemniej jednak, po upływie wystarczająco długiego czasu od rozwiązania danej spółki,

więcej

24 stycznia 2017

Jak ustalić wiodący organ nadzorczy – wytyczne Grupy Roboczej Art. 29

W celu ustanowienia spójnego i zorganizowanego sposobu sprawowania nadzoru nad transgranicznym przetwarzaniem danych, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (dalej “RODO”) jeden organ nadzorczy zostaje uznany za “wiodący organ nadzorczy” Grupa Robocza art 29 w

więcej

24 stycznia 2017

Prawo do przenoszenia danych w wytycznych Grupy Roboczej Art. 29

Art 20 RODO ustanawia prawo do przenoszenia danych (przysługujące podmiotom danych uprawnienie do otrzymywania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi) W

więcej

22 grudnia 2016

Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące wdrożenia RODO

Podczas grudniowego spotkania kontynuowano prace związane z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w rezultacie których Grupa Robocza Art 29 przyjęła następujące dokumenty zgodnie z przyjętym w lutym 2016 r planem działania:

Wytycznenajczęściej zadawane pytania dotyczące prawa do

więcej

kategorie

Autorzy

Tagi