kategorie

Autorzy

Tagi

22 października 2019

Co dla sektora finansowego oznacza dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii

W dniu 7 października 2019 r Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (dalej: „Dyrektywa”), która stanowi nie tylko punkt zwrotny w kwestii ochrony tzw sygnalistów (ang whistleblowers), ale także kolejne źródło

więcej

kategorie

Autorzy

Tagi