kategorie

Autorzy

Tagi

25 maja 2020

Aranżacje wnętrz – czy można je chronić i jak to robić poprawnie?

Projekt aranżacji wnętrza co do zasady jest efektem pracy twórczej projektanta W rezultacie taki projekt może podlegać ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o ile spełnia przewidziane w niej cechy utworu Ochrona prawnoautorska ma jednak

więcej

28 kwietnia 2020

Zarzut opisowości i braku dostatecznych znamion odróżniających znaku towarowego jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego – wyrok NSA z dnia 13 listopada 2019 r. (II GSK 3103/17)

Jedną z przesłanek bezwzględnej przeszkody rejestracji znaku towarowego jest opisowy charakter znaku towarowego W obecnym stanie prawnym taką przesłankę w prawie krajowym reguluje art 1291 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r prawo własności przemysłowej

więcej

kategorie

Autorzy

Tagi