kategorie

Autorzy

Tagi

22 października 2019

Co dla sektora finansowego oznacza dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii

W dniu 7 października 2019 r Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (dalej: „Dyrektywa”), która stanowi nie tylko punkt zwrotny w kwestii ochrony tzw sygnalistów (ang whistleblowers), ale także kolejne źródło

więcej

24 września 2019

Konsultacje dotyczące propozycji wytycznych EIOPA w zakresie outsourcingu z wykorzystaniem chmury obliczeniowej w ramach działalności ubezpieczeniowej

Nowy projekt wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) dotyczący korzystania przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej znacząco rozszerza wymogi regulacyjne w

więcej

12 września 2019

(Nie)legalne kopiowanie dokumentów tożsamości, czyli co miał na myśli Prezes UODO w odpowiedzi na pismo Związku Banków Polskich

W dniu 9 września 2019 r na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pojawiła się odpowiedź na pismo skierowane do organu nadzorczego przez prezesa Związku Banków Polskich[1]

Tekst wzbudził bardzo duże kontrowersje i był żywo komentowany

więcej

23 lipca 2019

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych w świetle nowego poradnika UODO

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: „UODO”) kilka tygodni temu opublikowany został poradnik zatytułowany Obowiązki administratorów związane z naruszeniami ochrony danych osobowych[1]  (dalej: „Poradnik UODO”) Z uwagi na ogólny charakter przepisów RODO więcej

6 maja 2019

Ustawa sektorowa zapewniająca stosowanie RODO a zmiany w Prawie bankowym

W dniu 4 maja 2019 r weszła w życie długo oczekiwana ustawa zmieniająca szereg innych ustaw której celem jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do uwarunkowań wynikających z wejścia do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Najwięcej kontrowersji na etapie

więcej

20 listopada 2018

Możliwości wyłączenia wtórnego obowiązku informacyjnego w świetle przepisów RODO

Jedną z naczelnych zasad ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)[1] jest tzw zasada przejrzystości[2], o której mowa w art 5 ust 1 lit a) RODO Zgodnie z tym przepisem dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie

więcej

28 lipca 2017

Projekt implementacji dyrektywy PSD2 – pierwsze uwagi i opinie

Trwają prace nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o usługach płatniczych, której zasadniczym celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy PSD2 Dla rynku usług płatniczych jest to regulacja kluczowa, określi ona bowiem jego kształt i zasady funkcjonowania

więcej

25 kwietnia 2017

Interpretacja pojęcia „trwałego nośnika” w działalności instytucji finansowych

Pod koniec marca 2017 r Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: „Prezes UOKiK”) wydał stanowisko zawierające istotny pogląd w sprawie umowy pożyczki zawieranej na odległość pomiędzy instytucją finansową a konsumentem Stanowisko Prezesa UOKiK odwołuje się do

więcej

22 marca 2017

Silne uwierzytelnianie klientów (SCA) – mocniejsza ochrona klienta czy zmora dostawców usług płatniczych?

Z końcem lutego 2017 r Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (dalej: „EUNB”) uchwalił ostateczny projekt regulacyjnych standardów technicznych dotyczący silnego uwierzytelniania klientów oraz bezpiecznej komunikacji (dalej: „Standardy”) Początkowo dokument pojawić się miał z końcem stycznia 2017 r, jednakże

więcej

23 stycznia 2017

Centralna Baza Rachunków kolejnym elementem compliance rynku FinTech?

Od grudnia zeszłego roku trwają w Ministerstwie Rozwoju i Finansów prace nad ustawą, która ma w Polsce powołać do życia Centralną Bazę Rachunków (CBR) Baza ma objąć nie tylko dane pochodzące od regulowanych graczy rynku finansowego (banki, zakłady ubezpieczeń,

więcej

20 grudnia 2016

W świecie bitcoina

Jak wskazuje serwis bankierpl „O bitcoinie głośno robi się, gdy mocno drożeje lub tanieje” Powyższą tezę z pewnością należy uznać za trafną i aktualną, ponieważ w świetle danych z połowy grudnia 2016 r cena bitcoina stale rośnie,

więcej

19 grudnia 2016

Największa nowelizacja przepisów o usługach płatniczych tuż tuż

W dniu 9 grudnia 2016 r został ostatecznie zakończony proces prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych, której głównym celem jest dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy o rachunkach płatniczych (Dyrektywy PAD) oraz unijnego rozporządzenia ws opłat interchange (IF

więcej

7 października 2016

Zmiany w zakresie usług zaufania

Dnia 7 października 2016 r weszła w życie ustawa o usługach zaufania, która stanowi jeden z pierwszych przejawów prac nad ujednoliceniem zasad funkcjonowania identyfikacji elektronicznej Prace nad ustawą podjęto ze względu na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

więcej

kategorie

Autorzy

Tagi