kategorie

Autorzy

Tagi

25 października 2017

Trudne życie dominanta na przykładzie sprawy i najnowszego wyroku w sprawie Intel

Rabaty lojalnościowe, choć niejednokrotnie atrakcyjne dla obu stron stosunku prawnego, mogą być negatywnie oceniane przez organy antymonopolowe, w szczególności gdy jedną ze stron jest dominant W opublikowanym niedawno wyroku w sprawie Intel TSUE opowiada się za koniecznością

więcej

28 sierpnia 2017

Nowości w prawie telekomunikacyjnym – regulacja usług SMS premium

Jedną ze zmian proponowanych w projekcie nowelizacji prawa telekomunikacyjnego jest wzmocnienie regulacji świadczenia tzw usług premium rate, czyli usług dodatkowych o podwyższonej opłacie realizowanych z wykorzystaniem połączenia telekomunikacyjnego Jej celem jest zwiększenie ochrony abonentów przed nieuczciwymi przedsiębiorcami

więcej

28 sierpnia 2017

Projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Dnia 7 sierpnia 2017 r zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) przedstawionego przez Ministerstwo Cyfryzacji Nowa ustawa określi zasady darmowego dostępu do Internetu w polskich szkołach, który ma min służyć zwiększaniu kompetencji

więcej

31 maja 2017

Uwagi do projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

W toku konsultacji publicznych uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw[1] przesłało kilkadziesiąt podmiotów Zgłoszone uwagi pokazują, jak szerokie jest spektrum oddziaływania partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej jako „PPP”)

więcej

29 maja 2017

Czy rynek e-commerce będzie przedmiotem postępowań organów antymonopolowych?

Dnia 10 maja 2017 r Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat badania sektora handlu elektronicznego, wskazujące na główne obawy dotyczące konkurencji na rynku e-commerce Dokument, mimo że nie ma charakteru wiążącego, jest dla przedsiębiorców działających na tym

więcej

29 maja 2017

Coraz bliżej wyłączenia sieci niepublicznych spod rygorystycznych obowiązków na rzecz obronności

W oparciu o przeprowadzone w 2013 roku konsultacje Ministerstwo Cyfryzacji opracowało i przedstawiło projekt rozporządzenia regulującego wymagania i sposoby zapewnienia warunków dostępu oraz utrwalania przekazów telekomunikacyjnych Projekt ustanawia rygorystyczne obowiązki względem dużych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i łagodniejsze wobec

więcej

29 maja 2017

Koniec „podwójnej rejestracji” utrudniającej przenoszenie numerów prepaid

Dnia 24 kwietnia 2017 r pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia, regulującego zasady przenoszenia numerów[1], która zakończy zjawisko tzw podwójnej rejestracji – jedną z konsekwencji niespójności przepisów powstałej po wprowadzeniu w lipcu 2016 r obowiązku podania danych

więcej

28 marca 2017

Odszkodowanie za kartel, czy to może się udać?

Rada Ministrów w dniu 28 lutego 2017 r przyjęła projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Projekt wieńczy kilkuletni okres prac legislacyjnych, których celem jest ułatwienie podmiotom prywatnym dochodzenia rekompensaty za naruszenie

więcej

24 marca 2017

Rewolucyjna zmiana PPP

Zmiana trendu w sposobie realizacji zadań publicznych i przekonanie do zalet formuły PPP administracji publicznej i przedsiębiorców było celem intensywnych prac resortu rozwoju w ostatnich miesiącach Ministerstwo identyfikowało bariery w stosowaniu PPP w różnych sektorach zamówień oraz

więcej

22 marca 2017

Opłata za połączenie z infolinią nie może być zawyżona

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że na gruncie prawa unijnego opłata za połączenie z infolinią posprzedażową udostępnianą przez przedsiębiorcę konsumentom nie może przekraczać standardowej opłaty za połączenie telefoniczne TSUE przesądził również, że w przypadku kiedy stosowana przez

więcej

21 lutego 2017

Usługi typu premium rate – czas na zmiany?

Pomimo iż problem usług premium rate, czyli SMSów lub połączeń o podwyższonej opłacie, nie jest nowy, to nieustannie budzi kontrowersje Na początku lutego Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska zapowiedziała regulację w tym zakresie Warto jednak wiedzieć, że przepisy

więcej

16 lutego 2017

Porozumienie w sprawie wysokości cen hurtowych w roamingu

1 lutego 2017 r Komisja Europejska ogłosiła zakończenie z sukcesem kolejnego etapu negocjacji Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady dotyczących zniesienia opłat roamingowych W porozumieniu ustalony został ostatni potrzebny do zniesienia dodatkowych opłat za roaming element – wysokość

więcej

3 lutego 2017

Pomoc czy niedźwiedzia przysługa dla polskiej branży spożywczej?

Czyli jak ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi może uderzyć w polskich przedsiębiorców, których miała chronić

Polski rynek artykułów spożywczych systematycznie się rozwija Jego szacowana wartość w 2016 powinna

więcej

16 stycznia 2017

Nowe zasady fair use policy w roamingu

15 grudnia 2016 r Komisja Europejska, po nieudanej wrześniowej próbie przyjęcia nowych przepisów oraz przy braku jednoznacznego poparcia krajów członkowskich, przyjęła zasady stosowania fair use policy przez dostawców usług roamingu Mają oni teraz pół roku na wdrożenie

więcej

31 października 2016

Uchylenie decyzji Prezesa UKE na gruncie prawa polskiego ma moc wsteczną – komentarz do wyroku TSUE w sprawie C-231/15

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał w dniu 13 października 2016 r wyczekiwane przez branżę telekomunikacyjną orzeczenie w sprawie C–231/15 z zapytania polskiego Sądu Najwyższego, dotyczące skutków uchylenia prawomocnym wyrokiem decyzji Prezesa UKE W przedmiotowym wyroku TSUE stwierdził, że

więcej

29 września 2016

Wytyczne BEREC – co dalej z neutralnością sieci?

Po wyjątkowo obfitych w przeciwstawne stanowiska konsultacjach społecznych, BEREC1 opublikował pierwsze wytyczne dotyczące wdrażania zasad neutralności sieci przez regulatorów krajowych Zakładają one pełną realizację zasady neutralności sieci min poprzez doprecyzowanie zakazu komercyjnej optymalizacji dostępu do poszczególnych treści

więcej

kategorie

Autorzy

Tagi