kategorie

Autorzy

Tagi

17 lutego 2020

IP Box dla programistów współpracujących w ramach umów B2B

Coraz częściej osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą składają wnioski o wydanie interpretacji podatkowych w sprawie IP Box, a organy podatkowe potwierdzają, że korzystać z tego preferencyjnego rozwiązania mogą także programiści współpracujący z firmami w ramach umów B2B, choć jedynie

więcej

16 października 2019

Co niesie ze sobą nowe Prawo zamówień publicznych

W dniu 14 października 2019 r Prezydent ustawę podpisał nowe Prawo zamówień publicznych, ustawę uchwaloną we wrześniu przez Sejm i Senat Oznacza to, że zakończyły się prace legislacyjne nad zupełnie nową regulacją prawną dotyczącą zamówień publicznych, której planowany termin

więcej

14 sierpnia 2019

Ulga IP Box – oficjalne objaśnienia Ministerstwa Finansów

Trwający od jesieni ubiegłego roku okres konsultacji Ministerstwo Finansów zwieńczyło w dniu 15 lipca 2019 r, publikując ostateczną wersję objaśnień dotyczących stosowania preferencyjnej 5-procentowej stawki opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box) Szczególną uwagę na te objaśnienia

więcej

13 sierpnia 2019

Najpierw pytaj, potem strzelaj – kilka słów o realizacji obowiązku z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego na tle decyzji Prezesa UOKiK z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Netii

Na początku lipca Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wydanej w sprawie Netii SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Netia lub Spółka) decyzji dotyczącej kwestii dzwonienia do konsumentów bez otrzymania na takie działanie uprzedniej zgody (decyzja nr DOZiK

więcej

12 czerwca 2019

Cybersecurity Act opublikowany

W dniu 7 czerwca 2019 r Komisja Europejska opublikowała akt o cyberbezpieczeństwie (ang Cybersecurity Act), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia

więcej

5 czerwca 2019

Krajobraz cyberbezpieczeństwa – raport CERT Polska

W dniu 27 maja 2019 roku ukazał się raport pt Krajobraz bezpieczeństwa polskiego internetu, przygotowany przez CERT Polska Publikacja ma charakter przekrojowego sprawozdania z działalności CERT Polska w roku 2018 – opisano w niej obsłużone incydenty, przedstawiając komentarz ekspercki

więcej

4 stycznia 2019

Szansa na usunięcie wątpliwości związanych z rozliczeniem 50% kosztów – projekt interpretacji ogólnej MF

3 stycznia 2018 r Minister Finansów na swojej stronie internetowej zawiadomił o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dot interpretacji ogólnej w zakresie możliwości zastosowania  50% kosztów uzyskania przychodów Opublikowany projekt ma szansę zakończyć trwający obecnie stan niepewności co do warunków rozliczenia

więcej

22 czerwca 2018

50% koszty – czy dla wszystkich pracowników IT? Rozumienie pojęcia działalność w zakresie programów komputerowych w praktyce organów skarbowych

Z dniem 1 stycznia 2018 r ograniczono możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów tylko do wybranych kategorii działalności twórczej, wskazanych w art 22 ust 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako „ustawa PIT”)[1] Jedną

więcej

22 stycznia 2018

Korzystne dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych zmiany dotyczące planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń

W dniu 28 grudnia 2017 r weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń zakładająca istotne zmniejszenie obciążeń takich przedsiębiorców min poprzez dodanie kryterium ograniczającego liczbę przedsiębiorców telekomunikacyjnych podlegających obowiązkowi sporządzania planów

więcej

27 listopada 2017

Zmiany w rozliczaniu 50% kosztów uzyskania przychodów

Duża nowelizacja przepisów podatkowych, w tym także ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, została podpisana przez prezydenta i opublikowana w dzienniku ustaw Od 1 stycznia 2018 r wejdą więc w życie ważne zmiany dotyczące min zasad

więcej

5 października 2017

Nowe wzorcowe klauzule Ministerstwa Cyfryzacji dla umów utrzymaniowych

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na stronach Ministerstwa Cyfryzacji ukazały się nowe wzorcowe klauzule – tym razem dotyczące umów utrzymaniowo-rozwojowych Jest to kolejny, po klauzulach dla umów wdrożeniowych, wzór umowy przeznaczony do stosowania przez podmioty publiczne Także i

więcej

31 sierpnia 2017

Czy Minister Sprawiedliwości wywłaszczy producentów oprogramowania?

Czy Minister Sprawiedliwości wywłaszczy producentów oprogramowania?

Kontrowersje związane z nowelizacją ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych[1] (dalej jako „pusp”) objęły także zmiany proponowane w art 175f i 175g Przepisy te umożliwiają Ministrowi Sprawiedliwości (dalej

więcej

31 maja 2017

Uwagi do projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

W toku konsultacji publicznych uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw[1] przesłało kilkadziesiąt podmiotów Zgłoszone uwagi pokazują, jak szerokie jest spektrum oddziaływania partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej jako „PPP”)

więcej

29 maja 2017

Sprzedaż odtwarzacza multimedialnego linkującego do nielegalnych treści narusza prawa autorskie – wyrok w sprawie C-527/15

Dnia 26 kwietnia 2017 r zapadł wyrok w kolejnej sprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE dotyczącej wyznaczania granic pomiędzy ochroną praw autorskich, które mogą być naruszone linkowaniem do nielegalnych treści, a wolnością nawigowania w Internecie i dostępu do

więcej

29 maja 2017

Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa RP przyjęte przez rząd

W dniu 9 maja 2017 r rząd przyjął Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako „Krajowe Ramy”)[1], prezentujące główne cele strategii RP w zakresie cyberbezpieczeństwa na lata 2017–2022 Dokument ten określa ramowe działania, które

więcej

24 marca 2017

Rewolucyjna zmiana PPP

Zmiana trendu w sposobie realizacji zadań publicznych i przekonanie do zalet formuły PPP administracji publicznej i przedsiębiorców było celem intensywnych prac resortu rozwoju w ostatnich miesiącach Ministerstwo identyfikowało bariery w stosowaniu PPP w różnych sektorach zamówień oraz

więcej

22 marca 2017

Charakter prawny umów na strony internetowe – wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 8.02.2017 r.

Przesądzenie charakteru prawnego umowy często jest decydujące dla ustalenia właściwego terminu przedawnienia roszczeń Na tym właśnie tle Sąd Okręgowy w Bydgoszczy rozważał w wyroku z 8 lutego 2017 r (VIII Ga 246/16) klasyfikację umowy dotyczącej tworzenia i

więcej

21 marca 2017

Body leasing IT dla podmiotów publicznych

Po latach bardziej lub mniej udanych wdrożeń systemów IT przez podmioty publiczne, zapowiadane są zmiany Zamiast gigantycznych kontraktów wartych miliony lub dziesiątki milionów złotych, obejmujących opracowanie i dostarczenie oprogramowania, administracja publiczna zapowiada kontrakty na wynajem specjalistów IT,

więcej

21 marca 2017

Czy zastępcze wykonanie w umowach IT może być realną szansą na ukończenie kontraktu?

W niedawnym wyroku z dnia 18 października 2016 r (sygn akt XXV 429/15), zapadłym w sprawie dotyczącej realizacji umowy IT, SO w Warszawie jednoznacznie potwierdził, że umowa może przewidywać wykonanie zastępcze w razie zwłoki wykonawcy oraz

więcej

21 lutego 2017

Usługi typu premium rate – czas na zmiany?

Pomimo iż problem usług premium rate, czyli SMSów lub połączeń o podwyższonej opłacie, nie jest nowy, to nieustannie budzi kontrowersje Na początku lutego Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska zapowiedziała regulację w tym zakresie Warto jednak wiedzieć, że przepisy

więcej

1 lutego 2017

Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w krajach UE oraz w Polsce dla inwestycji telekomunikacyjnych opublikowany przez Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało w styczniu 2017 r raport zawierający obszerną analizę prawną partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce i innych wybranych krajach Unii Europejskiej, która została przygotowana przez prawników Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Celem analizy było przedstawienie

więcej

24 stycznia 2017

Dyskusyjny charakter umów wdrożeniowych – wnioski z aktualnego orzecznictwa

Ostatnie wyroki sądowe w sprawach dotyczących umów IT pokazują, że ich charakter budzi wiele kontrowersji i nie jest przesądzony Od kwalifikacji prawnej tych umów zależeć będzie to, jakie przepisy znajdą do nich zastosowanie oraz jaka odpowiedzialność przypisana

więcej

14 grudnia 2016

50% koszty uzyskania przychodów bez ewidencji czasu pracy pracowników

Pogląd organów skarbowych, zgodnie z którym zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów uzależnione jest od odzwierciedlenia w stosownej ewidencji czasu prac o charakterze twórczym, nie znajduje oparcia w przepisach prawa podatkowego” – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

więcej

31 października 2016

Uchylenie decyzji Prezesa UKE na gruncie prawa polskiego ma moc wsteczną – komentarz do wyroku TSUE w sprawie C-231/15

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał w dniu 13 października 2016 r wyczekiwane przez branżę telekomunikacyjną orzeczenie w sprawie C–231/15 z zapytania polskiego Sądu Najwyższego, dotyczące skutków uchylenia prawomocnym wyrokiem decyzji Prezesa UKE W przedmiotowym wyroku TSUE stwierdził, że

więcej

17 października 2016

Odsprzedaż oprogramowania tylko na oryginalnym nośniku – wyrok TSUE w sprawie wyczerpania prawa (C-166/15)

Legalna odsprzedaż „używanego” programu komputerowego, który został zakupiony na nośniku materialnym, np płycie CD może nastąpić wyłącznie z tym oryginalnym nośnikiem Jeśli natomiast oryginalny nośnik został zniszczony lub zagubiony, a uprawniony do korzystania dysponuje jedynie legalnie wykonaną

więcej

16 października 2016

Wzorcowe klauzule w umowach IT opublikowane przez MC

Analiza sporów na rynku IT pokazuje, że dobrze skonstruowana umowa stanowi podstawę sukcesu projektu i pozwala uniknąć wielu konfliktów podczas jego realizacji Przygotowanie takiej umowy przez podmioty z sektora publicznego staje się obecnie łatwiejsze – a to

więcej

kategorie

Autorzy

Tagi